Як стати народним контролером

Члени ГО "Всеукраїнський комітет народного контролю" — народні контролери — на підставі ЗУ "Про громадські об'єднання".

- звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
- одержувати у порядку публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
- брати участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади, органами місцевого самоврядування і стосуються важливих питань державного і суспільного життя;
- брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
- брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.
- здійснювати інші права, не заборонені законом.

Заява на членство

Органи державної влади та місцевого самоврядування можуть залучати народних контролерів до процесу формування і реалізації державної політики, розв'язання питань місцевого значення, зокрема, шляхом проведення консультацій стосовно важливих питань державного і суспільного життя, розроблення відповідних проєктів нормативно-правових актів, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при органах державної влади та місцевого самоврядування, в роботі яких беруть участь представники громадських об'єднань.

Вимоги до народних контролерів

Органи державної влади та місцевого самоврядування можуть залучати народних контролерів до процесу формування і реалізації державної політики, розв'язання питань місцевого значення, зокрема, шляхом проведення консультацій стосовно важливих питань державного і суспільного життя, розроблення відповідних проєктів нормативно-правових актів, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при органах державної влади та місцевого самоврядування, в роботі яких беруть участь представники громадських об'єднань.
Для нормальної співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування, для ефективного контролю їх роботи, члени ГО "Всеукраїнський комітет народного контролю" мають володіти знаннями на рівні Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти щодо предмету "Основи правознавства" або вище. А також мати навички та досвід, які дозволяють проводити "народні перевірки", виявляючи невідповідності роботи органу державної влади або місцевого самоврядування законодавству України, виявляти кримінальні та адміністративні порушення тощо. Вітається досвід роботи юристом, фінансистом, бухгалтером, журналістом або у правоохоронних структурах.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.