Всеукраїнський комітет народного контролю

ГО "Всеукраїнський комітет народного контролю" була створена громадянами України з метою реалізації найголовнішого конституційного положення, що стверджує: «Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо…»

Ми вважаємо, що одним із проявів і важливим способом підвищення ефективності системи держуправління є народний контроль за діяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також інших суб'єктів державного сектору України.
Механізм народного контролю за владою передбачає систематичну перевірку виконання і дотримання чиновниками усіх рівнів та усіма органами влади Конституції України, законодавства України під час виконання покладених на них завдань та здійснення владних повноважень.
Під народним контролем розуміється контроль народу за діяльністю Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, народних депутатів, Прем'єр-міністра, Першого віцепрем'єр-міністра, віцепрем'єр-міністра, міністрів. Окрім того, Генпрокурора та його заступників, прокурорів областей міст, районів та інших прирівняних до них прокурорів, їх заступників, органів держвлади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів. А також державних підприємств, установ та організацій, їх посадових і службових осіб, депутатів місцевих рад тощо.

Мета народного контролю

Ключовими завданнями влади та держави на сьогодні повинні бути в першу чергу, інтереси громадян та відповідальність перед ним за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком. Метою народного контролю, є формування об'єктивної громадської оцінки діяльності органів влади та їх посадових осіб, а також гармонізація інтересів громадян, суспільства і держави. Народний контроль є важливим інструментом вирішення соціальних конфліктів між народом та владою, що забезпечує ефективність діяльності органів влади на користь окремих громадян, суспільства і держави.

Модель народного контролю передбачає, що суб'єктом народного контролю є комітети народного контролю, які утворюються за адміністративно-територіальною ознакою на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці: село, селище, місто, район, район в місті, область. При цьому інституційну основу контролю складають самі громадяни, які виступають народними контролерами та безпосередньо здійснюють перевірку діяльності органів влади та їх посадових осіб.