Про нас

Всеукраїнський комітет народного контролю

ГО "Всеукраїнський комітет народного контролю" була створена громадянами України з метою реалізації найголовнішого конституційного положення, що стверджує: «Єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо…»

Конституція України проголошує що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Стаття 5 Конституції України закріплює основу та принцип того, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Водночас, на сьогодні реалізація народом України функцій контролю за владою фактично не діє. Основними проблемами влади залишається корупція, порушення фундаментальних конституційних прав і свобод громадян, недосконала система відбору кадрів на посади державних службовців, відсутність можливості впливу громади на діяльність органів влади та їх посадових осіб.

Рівень суспільної довіри до влади постійно знижується, саму тому суспільство потребує ефективного управління країною, підвищення ефективності діяльності влади та її відповідальності перед народом.

Ключовими завданнями влади і держави на сьогодні повинні бути в першу чергу, інтереси громадян та відповідальність перед ним за свою діяльність.

Відповідальність влади перед народом можлива через впровадження механізму народного контролю за владою, який передбачатиме систематичну перевірку виконання і дотримання чиновниками усіх рівнів та усіма органами влади Конституції України, законодавства України під час виконання покладених на них завдань та здійснення владних повноважень.

Конституція України проголошує що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Найважливішою характеристикою сучасного конституційної, демократичної держави є ступінь участі громадян в управлінні справами держави.

Одним із проявів і важливим способом підвищення ефективності системи держуправління є народний контроль за діяльністю органів держвлади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Під народним контролем розуміється діяльність громадян, пов'язана з безпосереднім контролем народу України за діяльністю Президента України, Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, Прем’єр-міністра України, Першого віцепрем'єр-міністра, віцепрем'єр-міністра, міністрів.

Окрім того, Генпрокурора України та його заступників, прокурорів областей міст, районів та інших прирівняних до них прокурорів, їх заступників, органів держвлади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів. А також державних підприємств, установ та організацій, їх посадових і службових осіб, депутатів місцевих рад, виконавчих органів тощо.

Мета народного контролю

Метою народного контролю, є формування об'єктивної громадської оцінки діяльності органів влади та їх посадових осіб, а також гармонізація інтересів громадян, суспільства і держави. З цієї точки зору прийняття законопроекту має стати важливим інструментом вирішення соціальних конфліктів між народом та владою і тим самим забезпечити ефективність діяльності органів влади на користь окремих громадян, суспільства і держави. Сприяти цьому повинна передбачена законопроектом транспарентність для громадськості в діяльності органів публічної влади та їх відповідальність перед суспільством за допомогою функцій народного контролю.

Конституція України проголошує що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Принципово новим та важливим є впровадження на законодавчому рівні народного контролю за виконанням Конституції та законів України органами влади, здійснення заходів щодо прозорості влади, протидії корупції, встановлення громадського контролю за владою та відновлення до неї довіри населення, усунення проявів зі сторони органів влади та їх посадових осіб порушень конституційних прав і свобод людини, поліпшення та підвищення ефективності діяльності влади.

Модель народного контролю передбачає, що суб'єктом народного контролю є комітети народного контролю, які утворюються за адміністративно-територіальною ознакою на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці: село, селище, місто, район, район в місті, область. При цьому інституційну основу контролю складають самі громадяни, які виступають народними контролерами та безпосередньо здійснюють перевірку діяльності органів влади та їх посадових осіб.

Рівень суспільної довіри до влади постійно знижується, саму тому суспільство потребує ефективного управління країною, підвищення ефективності діяльності влади та її відповідальності перед народом.

Ключовими завданнями влади і держави на сьогодні повинні бути в першу чергу, інтереси громадян та відповідальність перед ним за свою діяльність.

Відповідальність влади перед народом можлива через впровадження механізму народного контролю за владою, який передбачатиме систематичну перевірку виконання і дотримання чиновниками усіх рівнів та усіма органами влади Конституції України, законодавства України під час виконання покладених на них завдань та здійснення владних повноважень.Конституція України проголошує що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Найважливішою характеристикою сучасного конституційної, демократичної держави є ступінь участі громадян в управлінні справами держави. Одним із проявів такої участі і важливим способом підвищення ефективності системи державного управління є народний контроль за діяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

Під народним контролем розуміється діяльність громадян, пов'язана з безпосереднім контролем народу за діяльністю Президента України, Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів України, Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністра, міністрів, Генерального прокурора України, його заступників, прокурорів областей, міста Києва і Севастополя, районних, міжрайонних, міських та інших прирівняних до них прокурорів, їх заступників, органів державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ та організацій, їх посадових і службових осіб, незалежно від форми власності та підпорядкування, депутатів місцевих рад, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних, районних у містах, обласних рад, сільських, селищних, міських голів, старост.

Проект Закону про народний контроль в Україні

24.04.2015 в Раді було зареєстровано Проект Закону про народний контроль в Україні #2737. Ініціаторами законопроекту є народні депутати VIII скликання Купрієнко Олег Васильович, Кишкар Павло Миколайович, Ленський Олексій Олексійович, Розенблат Борислав Соломонович, Івченко Вадим Євгенович. Також до авторського колективу, що підготував даний законопроект, входить відомий юрист, заступник голови Ради адвокатів Київської області Леонід Сіваков.

Ми вважаємо, що ухвалення даного законопроекту закону дозволить підвищити ступінь довіри народу України до органів влади, мінімізувати прояви корупції на усіх рівнях влади, створити юридичне підґрунтя для ефективного контролю суспільством за владою та підвищити роль громади у системі відносин влада та народ з метою ефективної реалізації громадянами конституційних прав і свобод.

Однак до моменту ухвалення законопроекту, ГО "Всеукраїнський комітет Народного Контролю" діє в межах чинного законодавства, яке також дозволяє здійснювати громадський контроль над органами влади.

Діяльність ГО "Всеукраїнський комітет Народного Контролю" включає в себе:

- Контроль виконання своїх обов’язків владними структурами.

- Проведення суспільно-корисних громадських акцій.

- Ініціація та реалізація проектів, спрямованих на реалізацію конституційного права кожного громадянина – право безпосереднього контролю діяльності обраної народом влади.

Функції народного контролю

Функції народного контролю здійснюються комітетами народного контролю, кожен із яких є незалежною, неурядовою та неприбутковою організацією, зареєстрованою згідно чинного законодавства. До складу комітетів народного контролю на добровільних засадах можуть входити громадяни, громадські об’єднання, інші юридичні особи.