Контролюємо владу та посадовців Не дозволяємо обдурювати народ!

У громадян є інструменти захисту своїх прав і контролю влади. Ми їх використовуємо повсякденно та запрошуємо долучитись відповідальних громадян. Ставай до наших лав, контролюй владу!

Мета та завдання народного контролю

Стаття 5 Конституції України закріплює принцип того, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Однак на сьогодні функція контролю за владою фактично не діє.
Основними проблемами влади залишається корупція, порушення фундаментальних конституційних прав і свобод громадян, недосконала система відбору кадрів на посади державних службовців, відсутність можливості впливу громади на діяльність органів влади та їх посадових осіб.
Рівень довіри до влади постійно знижується, що загрожує існуванню держави. Зупинити катастрофу можуть ефективні інструменти контролю, що дозволяють зупинити зловживання, саботаж та корупцію в органах виконавчої та законодавчої влади, судах правоохоронній системі тощо.

Як працює народний контроль

Повідомлення про порушення

Ви надсилаєте повідомлення, заповнюючи форму або телефонуючи за телефоном КНК. Наші юристи надають первинну консультацію.

Народна перевірка

Народні контролери обробляють повідомлення, надсилають звернення, проводять інші перевірки. Результатом є народний припис.

Видання актів реагування

У разі підтвердження зловживання владою, корупцією або нехтування посадовцем своїх обов'язків, КНК видає акти реагування у вигляді народної вимоги.

Звернення

Звернення — це письмовий акт реагування комітету народного контролю відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян". Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Народний припис

Народний припис — це письмовий акт реагування комітету народного контролю, який інформує про наявність порушень закону, конституційних прав та свобод людини, причин цих порушень і умов, що сприяють їм. Письмовий припис вноситься у випадках, коли порушення закону, прав та свобод людини має очевидний характер і може завдати істотної шкоди народним інтересам, якщо не буде негайно усунуто.Народний припис оформляється листами-зверненнями до органів державної влади, посадових осіб, депутатів Верховної Ради та місцевих рад або інших суб'єктів, від яких залежить вирішення проблеми.

Народна вимога

Народна вимога — юридично оформлений акт реагування КНК на виявлені порушення закону з вимогою (вимогами) щодо притягнення осіб до передбаченої законом відповідальності, відшкодування шкоди, скасування нормативно-правового акта, окремих його частин або приведення його у відповідність із законом, скасування правового акту індивідуальної дії, припинення незаконних дій чи бездіяльності, відсторонення чи звільнення із займаної посади.Народні вимоги оформляються у вигляді повідомлень про злочин компетентним органам, позовів до судових інстанцій, скарг на дії чи бездіяльність тощо.