Відповідальність комітетів народного контролю

1. Комітети народного контролю при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед народом України.

2. Діяльність комітетів народного контролю систематично висвітлюється через засоби масової інформації (телебачення, радіо, друковані засоби масової інформації, мережу Інтернет).