Принципи та правова основа здійснення народного контролю

1. Народний контроль здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, прозорості, відкритості та публічності.

2. Правовою основою здійснення народного контролю є Конституція України, закони та інші нормативно-правові акти України.

3. Комітет народного контролю приймає участь у розробленні органами влади заходів по запобіганню і боротьбі з корупцією, у роботі по вдосконаленню та роз'ясненню законодавства України.