Проведення народних перевірок комітетами народного контролю

1. Комітети народного контролю проводять народні перевірки в Адміністрації Президента, Верховній Раді України, комітетах Верховної Ради України, Кабінеті Міністрів України, міністерствах, Генеральній прокуратурі України, прокуратурах міста Києві та Севастополя, обласних, міських, районних, міжрайонних та прирівнюваних до них прокуратурах, органах державної влади та місцевого самоврядування, на державних та комунальних підприємствах, установах та організаціях, у сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних радах та їх виконавчих органах, у сільського, селищного, міського голови, старости, в правоохоронних чи контролюючих органах, органах судової влади на предмет дотримання вимог Конституції України, законодавства України, конституційних прав та свобод людини.

2. У разі виявлення порушень Конституції України, законодавства України, конституційних прав та свобод людини за наслідками проведеної перевірки відповідний комітет народного контролю приймає народну вимогу або народний припис.

3. Народні перевірки проводяться за власною ініціативною комітету народного контролю або за заявами, скаргами громадян, осіб без громадянства, іноземців щодо порушення їх конституційних прав та свобод.

4. До проведення народних перевірок можуть залучатися представники засобів масової інформації,  громадських об’єднань, громадяни, експерти, спеціалісти.  

5. Матеріали, які мають ознаки кримінальних правопорушень, комітет народного контролю направляє в органи прокуратури.

6. Про результати народних перевірок, вжиті щодо органів влади заходи комітет народного контролю повідомляє суспільство, систематично інформує населення про свою діяльність за допомогою засобів масової інформації.