Права комітетів народного контролю та народних контролерів

1. Для реалізації наданих повноважень комітети народного контролю та народні контролери мають право:

1) проводити народні перевірки стану додержання Конституції України та законів України, інших актів законодавства, конституційних прав і свобод людини;

2) залучати вчених, спеціалістів, експертів, представників громадськості, засобів масової інформації, громадян до проведення народних перевірок;

3) під час проведення народних перевірок одержувати необхідну інформацію, матеріали, документи та інші дані від суб’єкта народної перевірки;

4) вносити народні приписи, подавати народні вимоги та народні запити;

5) вимагати негайного усунення чи припинення грубого порушення Конституції, законодавства України, конституційних прав та свобод людини;

6) вимагати відсторонення від займаної посади суб’єкта народної перевірки;

7) вимагати звільнення суб’єкта народної перевірки;

8) вимагати притягнення до відповідальності суб’єкта народної перевірки;

9) вимагати від суб’єкта народної перевірки надання письмових або усних пояснень по факту проведеної перевірки;

10) давати у разі необхідності відповідним органам або посадовим особам обов'язкові для виконання доручення про   проведення ревізій фінансово-господарської діяльності;

11) звертатися до суду;

12) інші права, надані Конституцією України та законами України.