Мета та завдання народного контролю

1. Метою народного контролю є систематична перевірка народом України виконання і дотримання особами, вказаними у частині першій статті 1 цього Закону, Конституції України, законодавства України під час виконання покладених на них завдань та здійснення владних повноважень.

2. Народний контроль:

1) забезпечує і контролює виконання Конституції та законів України органами влади;

2) забезпечує і контролює здійснення заходів щодо прозорості влади, протидії корупції, встановлення громадського контролю за владою та відновлення до неї довіри населення;

3) бореться з порушеннями Конституції України, прав і свобод людини органами влади;

4) забезпечує розгляд звернень громадян та їх об'єднань щодо проявів корупції, порушення конституційних прав та свобод людини, перевищення повноважень органами влади та порушення ними Конституції і законодавства України;

5) здійснює заходи щодо організації правового інформування і виховання населення, захисту їх прав та свобод;

6) контролює та систематично перевіряє органи влади на предмет дотримання ними Конституції України та законодавства України, використання ними владних повноважень в інтересах і на користь народу України.

7) сприяє поліпшенню та підвищенню ефективності діяльності органів влади.

3. Комітети народного контролю розглядають, у встановлені законом строки,  пропозиції, заяви та скарги громадян, вживають заходів для вирішення поставлених у них питань.