Утворення комітетів народного контролю

1. Утворення комітету народного контролю здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом.

2. Кількість засновників комітету народного контролю не може бути меншою, ніж дві третини діючих громадських організацій зареєстрованих на відповідній адміністративно-територіальнй одиниці. Засновники комітету народного контролю є його членами з моменту утворення комітету народного контролю.

3. Членами (учасниками) комітету народного контролю можуть бути громадяни України,  які досягли 18 років, юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи.

4. Не можуть бути членами комітету народного контролю політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення.

5. Комітети народного контролю утворюються за адміністративно-територіальною ознакою згідно адміністративно-територіального устрою.

6.  У населених пунктах з кількістю населення до 100 чоловік утворюють групи народного контролю, які за своїм статусом прирівнюються до комітетів народного контролю.

7. Комітет народного контролю є юридичною особою та діє на підставі статуту.

8. Органи управління комітетів народного контролю обираються його членами на з’їздах (конференціях) народних контролерів. Структура та чисельність працівників комітетів визначається у статуті організації.