Гарантії діяльності комітетів народного контролю та народних контролерів

1. Комітети народного контролю та народні контролери самостійно реалізують надані їм повноваження.

2. Жоден орган державної влади чи місцевого самоврядування, їх посадові чи службові особи не мають права втручатися в законну діяльність комітетів народного контролю та народних контролерів.

3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування про розгляд питань, які зачіпають інтереси відповідної територіальної громади, зобов’язані повідомляти комітет народного контролю розташований на відповідній адміністративно-територіальній одиниці.  

4. Комітети народного контролю мають право звертатися до суду щодо визнання незаконними актів Президента України, Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністра, міністра, Генерального прокурора України, його заступника, прокурора області, міста Києва і Севастополя, районного, міжрайонного, міського та іншого прирівняного до них прокурора, його заступника, органів державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ та організацій, їх посадових і службових осіб, незалежно від форми власності та підпорядкування, депутата місцевої ради, виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної, районної у місті, обласної ради, сільського, селищного, міського голови, старости, які обмежують чи порушують конституційні права та свободи людини, суперечать Конституції України та законодавству України або є такими, що прийняті з перевищенням наданих повноважень чи використанням повноваження не для тієї мети, для якої це повноваження надано.

5. Права, честь і гідність народного контролера гарантуються та охороняються Конституцією України, законами України.

Забороняється:

1) будь-яке втручання та перешкоджання здійсненню народними контролерами покладених на них функцій контролю;

2) чинити тиск на народного контролера під час виконання ним функцій контролю;

3) проводити стосовно народного контролера оперативно-розшукові заходи чи слідчі дії, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, виключно на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя;

4) проводити огляд, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов'язаних із здійсненням функцій народного контролю;

5) життя, здоров'я, честь і гідність народного контролера та членів його сім'ї, їх майно перебуває під охороною держави, а посягання на них тягнуть відповідальність, передбачену законом;

6) орган або посадова особа, які затримали народного контролера або застосували до нього запобіжний захід, зобов'язані негайно повідомити про це відповідний комітет народного контролю;

7) повідомлення про підозру народному контролеру у вчиненні кримінального правопорушення може бути здійснене виключно Генеральним прокурором України, його заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя;

8) забороняється притягати до кримінальної чи іншої відповідальності народного контролера або погрожувати застосуванням відповідальності у зв'язку із здійсненням ним функцій народного контролю згідно із законом.

Протидія народним контролерам у виконанні покладених на них обов'язків, їх переслідування у зв'язку з діяльністю щодо здійснення народного контролю тягнуть за собою притягнення винних у цьому осіб до відповідальності.