Народна вимога

1. Народна вимога - це акт реагування комітету народного контролю, народного контролера на виявлені порушення закону з вимогою (вимогами) щодо:

1) усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяли;

2) притягнення осіб до передбаченої законом відповідальності;

3) відшкодування шкоди;

4) скасування нормативно-правового акта, окремих його частин або приведення його у відповідність із законом;

5) скасування правового акту індивідуальної дії;

6) припинення незаконних дій чи бездіяльності;

7) відсторонення чи звільнення із займаної посади.

2. Народна вимога може бути внесена Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, народному депутату України, Прем'єр-міністру України, Першому віце-прем'єр-міністру, віце-прем'єр-міністру, міністрам, Генеральному прокурору України, його заступникам, прокурорам областей, міст Києва і Севастополя, районним, міжрайонним, міським та іншим прирівняним до них прокурорам, їх заступникам, органам державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам, державним та комунальним підприємствам, установам та організаціям, їх посадовим і службовим особам, депутату місцевої ради, виконавчому органу сільської, селищної, міської, районної, районної у місті, обласної ради, сільському, селищному, міському голові, старості.

3. Про результати розгляду народної вимоги та вжиті заходи, вказані у частині другій цієї статті особи зобов’язані повідомити відповідний комітет народного контролю, народного контролера у визначений у народній вимозі строк, що обчислюється з дня отримання вимоги та не може бути меншим 10 днів.

4. Невиконання народної вимоги, неповідомлення комітету народного контролю, народного контролера про результати її розгляду є підставою для притягнення до цивільної, дисциплінарної, адміністративної, кримінальної чи політичної відповідальності особи, якій була адресована народна вимога.