Народний запит

1. Народний запит - письмове звернення комітету народного контролю, народного контролера до Президента України, Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра, віце-прем'єр-міністра, міністра, Генерального прокурора України, його заступника, прокурора області, міста Києва і Севастополя, районного, міжрайонного, міського та іншого прирівняного до них прокурора, його заступника, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ та організацій, їх посадових і службових осіб, незалежно від форми власності та підпорядкування, депутата місцевої ради, виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної, районної у місті, обласної ради, сільського, селищного, міського голови, старости, керівника правоохоронного чи контролюючого органу, органу судової влади про надання інформації, копій документів, необхідних для перевірки дотримання конституційних прав і свобод людини, законності та правопорядку.

2. Особи, яким адресований народний запит, зобов'язані не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту надати комітету народного контролю, народному контролеру відповідну інформацію, копії документів.

3. У разі якщо народний запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду народного запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що комітет народного контролю, народний контролер повідомляється письмово не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання народного запиту.

4. Відмова в наданні інформації на народний запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.